Ode Magazine, mei 2011. Jane Miller, de 78-jarige Engelse schrijfster van Crazy Age: Thoughts on Being Old, moet er niet aan denken om weer twintig te zijn. [ Lees het artikel ]

Written by Marianne Lamers