Het Parool, Zorgbijlage, 11 mei 2010. Artsen uit de reguliere geneeskunde moeten vaak verantwoording afleggen als ze een overstap maken naar het alternatieve circuit. Drie artsen aan het woord over het hoe en waarom van hun overstap. [Lees deel 1] [Lees deel 2]

Written by Marianne Lamers