Ode Magazine, mei 2010. Integratieve geneeskunde komt in Nederland maar langzaam van de grond. Ines van Rosenstiel maakt er haast mee. [ Lees het artikel ]

Written by Marianne Lamers