ef07581e-f1ae-4f09-bdf0-6e12ee03b0782018-2019. Kinderen hebben vaak een somberder beeld van wereld dan nodig. Daarom krijgen 800 kinderen dit schooljaar van World’s Best News een masterclass wereldburgerschap in het ontwikkelen van een wereldbeeld dat overeenkomt met de werkelijkheid. Volgens docent en journalist Marianne Lamers van World’s Best News leert de masterclass kinderen hoe ze voorbij de dagelijkse, alarmerende berichten in het nieuws kunnen kijken. ‘Wie kijkt naar de langere termijn ziet dat de wereld er op veel fronten veel beter voorstaat dan vroeger’, zegt Lamers. ‘In de les die we samen met IMC Weekendschool hebben ontwikkeld, laten we dit aan kinderen zien. Door met een open blik naar nieuws over de wereld te kijken, versterkt het de motivatie en het vertrouwen dat onze inzet zinvol is.’

Written by Marianne Lamers